Uppdragsgivare
Gralde Management Consulting AB

Förutsättningar
Nystartat företag. Elegant och formell stil med tyngd och förtroende. Komplett program med alla slags kontorspapper, etc.

Lösning
Typsnittsbaserad logotyp utan symbol. Typsnitt Caslon för strikthetens skull men upplättad genom kursivering. Färg mörkblå, papper Sweden bond elfenben antikrandat. Konventionell layout.

Brevpapper

Kuvert

Missiv

Visitkort
(dubbel storlek)

-stäng-