Svenska livsmedelstekniska föreningen

Grafisk form, omarbetning och modernisering av tidningen.

Personligt utformade diplom till Livsmedelspristagare.

-stäng-