ruderus_design_ab
grafisk_form design konst musik start

grafisk_form

kunder

• Vi hjälper dig
med alla typer av grafisk formgivning – logotyper, grafiska profilprogram, trycksaker, grafisk form och layout av tidningar och rapporter, etc – samt webbplatser.

• Grafisk formgivare
Håkan Rudérus är civilingenjör (biotekniker) och docent. Han har varit anställd som forskare, lärare, handledare och forskningsadministratör vid Tekniska Högskolan i Stockholm, Karolinska Institutet, Lunds universitet, Köttforskningsinstitutet och Uppsala universitet (adjungerad professor) samt har bedrivit egen konsultverksamhet, främst inom livsmedelsområdet.

Han har därefter utbildning i grafisk design från Folkuniversitetet (lärare Gerold Propper) och Forsbergs skola samt allmän formgivning från Beckmans School of Design. Han har också sysslat med publicistisk verksamhet bl a som skribent och som ordförande i redaktionsrådet för tidskriften Livsmedelsteknik (Livsmedel i Fokus).